środa, 10 listopada 2010

Małgorzata Karp-Soja

Małgorzata Karp-Soja urodziła się w Krakowie. Ukończyła studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. Dyplom u profesor
Marii Ostaszewskiej w 1992 roku. Malarstwo studiowała w pracowni profesora Stanisława Wiśniewskiego, a rysunek w pracowni profesora Allana Rzepki. Trzykrotne wyjazdy na stypendia do Włoch (1991−1993). Od 1997 roku zajmuje się własną twórczością artystyczną, a w szczególności malarstwem olejnym i pastelami.
Jej prace można znaleźć w kolekcjach prywatnych w Polsce, Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i USA. Jest członkiem ZPAP (Związek polskich Artystów Plastyków). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, targach sztuki, konkursach i aukcjach charytatywnych w Europie i USA. Jest autorką ponad 20 wystaw indywidualnych i prawie 50 zbiorowych (m.in. w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Hamburgu, Budapeszcie, Wiedniu, Innsbrucku, Glasgow, Londynie i Nowym Jorku). Uhonorowana nagrodą "President Award" na VII Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 2009.