piątek, 7 października 2011

ART MEETING Tomaszowice 2011 jest jedną z czterech wystaw, zorganizowanych przez zarząd okręgu, w ramach Festiwalu 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Założeniem wystawy jest pokazanie twórczości osób, które na przestrzeni ostatnich 30 lat pracowały w strukturach Związku Polskich Artystów Plastyków
i wniosły znaczący wkład w jego rozwój i działalność. Celem wystawy jest uhonorowanie artystów zasłużonych dla ZPAP, znanych szeroko w jego kręgach ze swej działalności społecznej, a będących równocześnie czynnymi i kreatywnymi twórcami, funkcjonującymi zarówno na ogólnopolskim jak i międzynarodowym forum sztuki.
Wystawa, pomyślana jako artystyczne spotkanie twórców krakowskich, wieloletnich działaczy związkowych oraz zaproszonych artystów z różnych środowisk Polski, zaprezentuje różnorodność postaw artystycznych i wielość kreacji jej uczestników. Pozwoli na przybliżenie widzowi wizerunku osób, których życiową ideą, równoległą do realizacji własnej drogi twórczej, było i jest szeroko rozumiane dobro i rozwój środowiska plastycznego w Polsce.
Wystawa eksponowana będzie w Galerii Panorama w Dworze w Tomaszowicach, a wernisaż połączony z jubileuszowym spotkaniem zaproszonych gości z całej Polski
Termin otwarcia: 7 października 2011, godz. 18.00.
Wystawa trwa do 4 listopada 2011. Czynna codziennie w godz. 11.00 – 18.00.